Danmarks Breve

Min Afsked som Valgmenighedspræst...

Min Afsked

som

Valgmenighedspræst paa Mors,

belyst navnligt ved tjenstlige Breve

af

Rasmus Lund.

Kolding.

Konrad Jørgensens Forlag.

I Hovedkommission hos Karl Schenberg, Kjøbenhavn.

Konrad Jørgensens Bogtrykkeri ved J. P. Løye.

1883.

s. II