Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1885-05-21)

Gefle21. 5. 85.

Min kære Peter.

Du er jo gal. Jeg kommer til St. 1 og ser i »Politiken« med store Typer og paa første Side — mit Brev fra Petersborg. Det var let at kende, og hvis jeg nu de to siste Maaneder ingen Gage faar »Ved Stranden« 2 , saa idømmer jeg dig en Skadeserstatning — »hvad jo nok vil nytte mig noget«.

Jeg er nu paa Vei til Norge.

Med Josephson 3 — »Nya Teatern« — har jeg sluttet Kontrakt om Gæstespil fra 20. September til 15. Oktober. Jeg skal spille Osvald, Hertugen af Septmonts 4 og Hovedrollen i en svensk Original. 15. Oktober begynder min Menter-Turnée og varer jo til Jul.

s. 116 Før 15. Juli er jeg ikke færdig i Norge og reiser saa via Frederikshavn til Tyrol. Gaar det godt i Norge, haaber jeg, vi kan træffes midt i August i Leipzig — min Yndlingsby.

Det glædede mig at læse en tyve Numre af »Politiken«. Den er ikke blot blevet større, men ogsaa meget bedre.

Lev vel — min kære Peter, og hils »Hvalpen« fra

Din
Herman B.

Mit Bryst er stærkt angrebet af en ret slem Katharr. Enfin — tilsist haaber jeg vel, at Livet taber Taalmodigheden med mig og giver mig — Døden. Det er mit eneste Ønske.