Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1885-06-10)

Bergenden 10/6 85.

Kære Ven!

Da jeg er syg, maa jeg lade en anden skrive. Jeg sender i Korsbaand Aviser. Benyt dem snildt og aftryk med Villighed det mest uforskammede, omtalende hele den finske Presses enstemmige Jubel. Saa snart jeg kommer op, skal jeg skrive selv. Du vil maaske undres en Smule over Tonen i Bladene, jeg undres ikke mere.

Herman.