Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1885-09-29)

München 1 . Lørdag Aften [29/8 1885].

Kære Peter.

Jeg vil bede dig indlevere disse tre Akter 2 til Rasmussen 3 . Inden han faar læst dem — har han Resten. Siste Halvdel af tredie Akt vil du som jeg finde uventet lykkelig og dramatisk. Jeg har arbeidet som et Bæst, inden jeg fandt. Nu er Stykket et Drama, og Pokker takke R. for at spille det. s. 133 Ida A. 1 vil være henrykt. Hun — som er »vakt ved mig« o.s.v., hvilket Numer, naar vi under Indstuderingen lader hende skrive et Brev til Finland og atter oversætter det. Angaaende Rollebesætningen maa Züberlein 2 spille Greven. Han er ikke »fornem«, men han kan spille Komedie.

Om det ønskes, skal det sættes i Scene af Forfatteren — og gaar alt vel, kan jeg overtage Vilsacs Rolle, naar Penge-Sukces’en mattes. Men helst maa det spilles strax efter » Adrienne« 3 .

Frøken Brock 4 maa spille Morfindamen, der altsaa er en c. 30 Aar — ligesom Ellen.

Det faldt mig ind inat — for den Rolle er hun skabt. Jeg skal ikke nægte, at jeg er stolt over Akten fra 6. Scene. Min Adresse er: s. 134 Itter 1 . Hils Hvalpen hundrede Gange. Nu tænker jeg kun paa dette. Det maa og skal gaa.

Din Herman.