Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1885-09-21)

Slottet Itterd. 21. 9. 85.

Kære Don.

Jeg beder dig, saasnart en Afskrift af »Fædra« er færdig, da at gennemlæse den (Afskriften) og sende den til Oversætteren (Algot Sandberg 1 , Dagens Nyheter, Stockholm). Tingen er, at jeg idag har faaet Svar fra Göteborg. Man ønsker der intet hellere end at opføre Stykket strax og venter kun paa Oversættelsen.

Jeg skal, om jeg vil, spille med. Men hvilken Rolle — that is the question.

Tak for Aviserne. Ida var slap første Aften — læser jeg mellem Linierne. Men sikkert er et: ellers spiller hun Febren. Neiglick og jeg skrev ogsaa i Grunden det samme 2 .

s. 150 Imorgen reiser jeg til Berlin, hvor jeg kommer Onsdag Morgen. Centralhotel.

Skynd dig med »Fædra«. Det dreier sig bogstavelig om Timer for at naa det før Menter-Turnéen.

Hils Hvalpen.
Din
Herman.