Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1885-11-30)

Kristiania 1 d. 30. 11. [ᴐ: 10.] 1885.

Kære Don.

Den, som skulde skrive mit Livs Historie, maatte begynde med en skøn Lignelse om »Forhindringsløb« — saa tage rigeligt med Grøfter og Hække 0.s.v. og saa lade mig falde af og sætte mig op igen og dumpe igen.

Publikum, som jublede ifjor, modtog mig som en fremmed iaar. Jeg blev saa desorienteret over den kolde Genkomst-Hilsen, at jeg fuldkommen tabte Kontenancen, og jeg, som pleier ved Anspændelse at beherske dette Publikum, blev grebet af Slaphed og laa under for det. Publikum s. 152 forblev uberørt, og vi kender, hvordan Bladene tager fat, naar jeg ikke har Sukces.

Fru Menter opnaaede — »Herren være takket« o. s. v. — en fanatisk Sukces.

Hils Hvalpen mange Gange fra Din

Herman.