Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1885-12-17)

[Berlin] Torsdag [17/12 1885].

Kære Peter.

Jeg har gennemlevet et Par Uger opfyldt af vanvittigt og pinligt Arbeide. Nu har jeg naaet, hvad jeg vilde foreløbig. I næste Uges Løb vil min første Artikel af Serien »Studienköpfe« blive trykt i »Tageblatt«.

Desuden har jeg knyttet Forbindelse med et af Tysklands største Ugeblade: »Pschorrers [ᴐ: Schorers] Familienblatt«. Der skal jeg foreløbig hver Uge — à la Maupassant — skrive en En-Spaltes-Novellette. Jeg kan jo lade alle mine Operette-Soldater gaa igen.

Redaktøren af dette Blad, som heldigvis er Millionær, er ogsaa Hollænder og kendte mig godt — fra hollandsk. Jeg er meget elsket i Holland, paastaar han. Jeg burde have anet det. Jeg er saa berømt paa Amager.

Det er to Stillinger, som foreløbig intet giver af sig — men det vil komme.

s. 157 Folk her siger, at jeg har en forbausende Sans for Sproget. Jeg tror det selv — uenig med Henriques 1 , som bekendt. Jeg vil snart selv kunne vaage over mine Oversættelser og udgive alt først paa Tysk. »Fædra« har faaet en Forlægger i Leipzig.

Det var mit ydre Liv. Privatliv har jeg ikke. Jeg maa være flittig og er det fra tidlig — jeg staar op Kl. 8—9 — til silde. Jeg tænker tit paa Jer — som om jeg gik hjem og hørte et venligt Ord. Enfin — mon ami — ça est bien triste, la vie.

Hils Hvalpen. Uendelig glæder mig Jeres mange Avertissementer. Hvis jeg intet faar skrevet til Bladets »Jul«, maa du alligevel ikke tage de Silhuetter — de er ikke gode nok.

Alle Hilsener fra din

H. B.