Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1886-11-24?/1886-12-06?)

Prag.

Kære Peter.

Hermed sender jeg dig en aktuel Artikel: »Tysklands Deficit«, som, saa liden den er, har kostet mig meget Arbeide. Kunde den ikke som virkelig Aktualitet — men for Jer existerer ingen Aktualitet hinsides Valbybakke; frygteligt vil Kanoner og sociale Storme vække Jer en skøn Dag — gaa paa strax paa Tirsdag? Desuden som Pendant til »Deficit«: »Rustning og Fæstning«, et lille Tendensstykke af »Echo«, samt Mosaik. Naar jeg arbeidede i en noget inderligere og mere organisk Forbindelse med den ærede Redaktion, kunde jeg maaske paa et og andet Punkt endnu yde ret god Assistance — men det er for løst nu. Enfin — det er jo mig det samme. Jeg læser »Politiken« fra Hovedet til Halen og siger til mig selv, at det er en fortræffelig Avis og ikke — mit Ideal af en Avis. Men, Herre, min Fader — hvor naar vi Idealet.

Din
Herman.