Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1886-12)

Prag.

Kære Peter.

Jeg har søgt og søgt om en Maade, paa samme Tid vanefrembringende for Læserne og tvangfri for mig — at skrive kort om den store Verden, hvor snart det største Skuespil, et Par Hundredaar har set, skal spilles. Her er »en Dagbog«. Dens første Blad er skrevet om i mange, mange Timer. Jeg vilde skrive — og I vilde kassere mange af dem — et sligt Blad hver Dag; forsøgende at have et Øie paa hver Finger, gættende Bevægelserne; snart talende om en Mand; snart om et Forhold; snart om »meget« — snart om »intet«. Aldrig mer end en Spalte, ofte kun [en] halv. Tagende Hensyn til Eders Stilling vilde jeg forsøge at give i Vinterens Løb et Døgnbillede-Mosaik, der, saa regelløst og saa tilfældigt det kunde se ud … kunde forberede paa den Vaar, som vi oplever, naar det »bliver Pintse« igen.

s. 250 Du maa tale med Hørup derom. Thi det er en »Rubrik«. Maaske vil I slet ikke have den. Isaafald er jeg ikke vred. Men Folk, skulde du dog sige din Redaktion, har oftest staaet sig ved mine »Rubrikker«. Og i Enkeltheder har du »main libre«.

Din
Herman.