Danmarks Breve

BREV TIL: Louise Lange FRA: Julius Henrik Lange (1863-12)

TIL LANGES HUSTRU (i Forlovelsestiden).
[Kbhvn., Decbr. 1863.] Torsdag Morgen..

Kære Loiuse!

— — — — Jeg har været meget tidlig oppe i denne Morgen og gaaet ved Maanens og Stjerners Skin omkring paa Volden. Der var koldt, og der var glat, men yndigt og ganske stille og ensomt. Gid du havde været med mig, virkeligt, og ikke alene i mine Tanker!

Idag for 2 Aar siden var jeg i Köln og gik ganske tidlig om Morgenen ved Maanens og Stjerners Skin hen i Domkirken. Der var Tusmørke inde i den store Kirkehal med de mange høje Piller, men oppe i Koret var der glimrende af Lys; der blev holdt Messe med Røgelse og Sang, den første katholske Messe, jeg hørte. Jeg husker det tydelig endnu, hvorledes Tonerne ligesom flød op langs med de ranke Piller, hvorledes Lyset tabte sig og forvildede sig i matte Straaler ud i Tusmørket, hvorledes den fine Duft af Røgelse henflyttede mig i en fortryllet Verden — — — —

Din
Julius.