Danmarks Breve

BREV TIL: Louise Lange FRA: Julius Henrik Lange (1866)

TIL SAMME.
[Kbhvn, 1866. Efter Hjemkomsten.
fra en Stockholmsrejse.]

(Brudstykke af et Brev) … Det, der er det bedste ved Stockholm, er Byen selv, som den er beliggende, og den gamle Sergels Arbejder.

Idag har jeg været hos [Orla] Lehmann og takket ham for Bejsen. Jeg havde forresten en svær Kamp at bestaa med ham; han vilde have mig til at holde et Foredrag i »Dansk Folkeforening«. Men jeg skal ikke have noget af at paradere for det første. Naar man i en Alder af s. 13 28 Aar af en Fejltagelse kommer op paa de mest distinguerede Pladser, bliver der ingen fornuftig Fremgang i ens Liv. Men Fornuft er Manden ikke meget modtagelig for, egenraadig og stridig er han derimod .…