Danmarks Breve

BREV TIL: Louise Lange FRA: Julius Henrik Lange (1867-06-21)

TIL HUSTRUEN (i
Zürich
, paa deres Rejse som nygifte).
Basel, 21. Juni 1867.

Min Elskede!

Turen paa Banen var meget smuk, især det sidste Stykke Vej imellem dejlige, skovvoxede Bjerge til begge Sider. Højt, højt oppe paa en skovvoxet Klippetinde laa der en herlig gammel Borg — Weidseck eller Waldseck eller saadan noget —, en af dem, du saa gerne vil bo paa .…

Min første Vandring i Morges var naturligvis til Museet, hvor jeg tilbragte adskillige Timer. Bare du havde været der, Louise! Mageløse Holbein’er foruden andre nyere og ældre Mestre, men naturligvis Holbein først og sidst — et legemsstort Portræt af hans Kone og deres to smaa Børn!! Man kunde faa fortræffelige Fotografier, Opsynsmanden kom med det ene efter det andet for at friste mig; men Julius modstod Fristelsen, hvilket han maaske dog ikke havde gjort, hvis han havde havt flere Penge at rutte med og bedre Plads i Sækken .… Byen har jeg endnu ikke faaet rigtig set; naar Regnen hører op, vil jeg gaa mig en Runde i den. Foreløbig maa jeg tage til Takke med et smukt gammelt gothisk Vandspring paa Torvet udenfor mit Vindue med en forgyldt Engel paa Toppen og smukke Figurer af Jomfru Maria o. s. v. nedenfor.

Jeg længes, længes efter dig og beder dig inderligt om at leve godt og frit og lykkeligt, min søde Hustru!

Din
Julius L.