Danmarks Breve

BREV TIL: Louise Lange FRA: Julius Henrik Lange (1867-07)

TIL SAMME.
Paris, Mandag Aften [juli 1867].

Min Elskede!

Idag har jeg holdt helt Driverdag, fordi alle Samlinger ere lukkede, og Paris var desuden paa sil mest festlige, da Kejseren, ledsaget af to andre Kejsere, et Par Konger osv. skulde uddele Medaillerne i Udstillingsbygningen. Jeg var Kl. 12 henne paa Place de la Concorde, hvor Napoleon med sin Suite skulde mødes med Sultanen, der kom andet Steds fra. Jeg tik en god Plads ved Siden af en ung Fyr, der vidste Besked om alting og pralede af, at han havde en Onkel, der var Oberst ved et eller andet Korps og nok skulde skaffe os en bedre Plads, naar han blot kunde faa fat paa ham, hvilket dog ikke lykkedes. Vi saa’ nu en græsselig Mængde Glimmer og Stads, bl. a. Londons Lordmayor, der kom kørende som en Potentat. Endelig mødte Kejseren med en glimrende Suite, i en Vogn med 8 Heste for og 4 Tjenere bagpaa. Han sad der med Kejserinden, Prins Napoleon og den lille Prins — der maa have været varmt i Karossen! Jeg saa’ dem, ikke langt fra, men naturligvis kun et Glimt. Saa kom Hestgardere og Lansenerer bagved. Og næppe vare de over Pladsen, før et ligesaa stort Tog kom fra den anden Side med Sultanen — — —

(Slutningen mangler.)