Danmarks Breve

BREV TIL: Louise Lange FRA: Julius Henrik Lange (1868-09-15/1868-09-30)

TIL SAMME.
London. Torsdag Morgen [Slutn. af Septbr. 1868]. 34 Jewry street.

Min elskede Louise!

Jeg kan slet ikke forstaa, at der ikke laa Brev til mig, da jeg i denne Morgenstund kom hertil. Du maa endelig ikke gaa og lade mig længes for meget, men smukt skrive meget hyppigt til mig.

Nu er jeg da atter her i denne store Myretue, og den ser ud, som da jeg sidst var her, akkurat. Underlig mørkt i Luften, fortvivlet brændevinsagtigt, kulforrøget, og nu, da jeg er kommet til at bo i Hjertet af City, tænker jeg at faa det anderledes med Spektakel end i det stille Bernard Street Forresten tror jeg næppe, jeg bliver mer end et Par Dage her; her er altfor dyrt, 7 sh. ᴐ: næsten 9 frcs. om Dagen, det er mig for stivt. Jeg s. 36 blev ellers modtaget med al den Godmodighed og hjertelige Forekommenhed, som er ejendommelig for Familien Meyer.

I Brügge blev jeg en Dag længere end bestemt. Jeg saa’ den første Dag saa meget fortræffeligt i den smukke, stille, karakteristiske By og følte, al jeg kun vilde bringe svage og forvirrede Minder med derfra, hvis jeg ikke næste Dag repeterede den; jeg trængte overhovedet til at faa lidt mere end det forbifarende, som jeg havde levet af, siden jeg tog fra Amsterdam, — og saa blev jeg. Jeg gik dog den Dag og kedede mig lidt, endskønt den ingenlunde gik til Spilde, og ønskede, jeg havde været i London; saadanne ere vi Mennesker! Jeg saa i Brügge et Par nye Billeder af van Eyck; nu mangler jeg, saavidt jeg véd, kun ét Billede af ham for at kende ham helt. Han er altid udmærket, altid indholdsrigere og betydeligere end alle de andre fra hans Periode. Memling derimod (du husker nok det skønne Portræt i Uffizierne og St. Christopher i München, der jo rigtignok er dejlig) han sank og dalede i min Mening; jeg blev paa to Dage helt ked af ham, skønt Brügge har meget af ham, deriblandt det, som gælder for hans Hovedværker. Han kan være god draabevis, men ikke for meget ad Gangen. Forresten er dog Brügge den smukkeste og elskværdigste By i hele Holland og Belgien — af dem, jeg har sét, i alt Fald: udmærket skønne Kirker, det allermeste af Byen dybt inde i Middelalderen. Endelig var der saa urimelig billigt, at det var en sand Fornøjelse. I Aftes gik jeg derfra til Ostende, sejlede mellem Kl. 9 og Kl. 2 i Nat fra Ostende til Dover og gjorde saa en lignende Jernbanefart gennem det dejlige Sydengland, som vi gjorde ifjor sammen.

Din
Julias.