Danmarks Breve

BREV TIL: Charlotte Ibsen FRA: Julius Henrik Lange (1868-11-02)

TIL FRU C. IBSEN (i
Sorø
).
Falkoneralleen 13; 2. Nov. 1868

Kære Tante Charlotte!

… Ellers mange Tak for dit venlige Brev, som viste mig, at der ingen ny Tingenes Orden er indført i gamle Venskaber fra det gamle Iselinge. Jeg kom i Tirsdags til s. 37 mit Hjem, hvor Louise allerede havde faaet flyttet ind til at sidde og ligge paa. Vi have nu tilbragt det meste af en Uge i alskens lystig Kommers med at lave dette vort nye og ganske landlige lille Hjem i Stand paa det pæneste. Det er — uden at rose os — ogsaa blevet rigtig godt og kønt, og der er slet intet i Vejen for, at vi kunne modtage Besøg af gamle Venner, som komme til København. Falkoneralleen minder ganske vist ved Vintertid lidt om Tilstanden lige kort efter Syndfloden, dengang Noah udsendte Duen og inden den var vendt tilbage; men saa er det paa den anden Side ogsaa saa heldigt, at den besejles paa Kryds og tværs af disse moderne Noahs Arker, som kaldes Omnibusser, og som give Plads baade til rene og urene Dyr.

Hils din Mand mange Gange baade fra mig og fra hans londonske Familie!

Din hengivne
Jul. Lange.