Danmarks Breve

BREV TIL: Louise Lange FRA: Julius Henrik Lange (1871-06/1871-08)

TIL HUSTRUEN.
Berlin [Sommeren 1871]. Torsdag Aften.

Min elskede Louise!

Blot i en Fart nogle Ord for at melde dig min Skæbne, siden jeg sidst saa’ dig paa Toldboden. Jeg blev skammelig snydt for en Museumsdag; Dampskibet kom først i Morges Kl. 11 til Stettin. Ellers gik Rejsen meget behageligt; Søen var jævn som et Stuegulv, Vejret mildt og dejligt, Maanen skinnede om Aftenen. Ned ad Stettinerhaff og Oder ganske kønt til Siderne; Landet ligner Danmark, men er somme Steder noget højere og større i Formerne. Indsejlingen til Stettin ganske betydelig og storartet, naar man ikke netop husker f. Ex. paa London; et gammelt Slot, der lignede Kronborg lidt; en gammel Domkirke, der ragede højt op over Byen; meget Liv og Spektakel; ret imponerende store Fabriker. Kaptajnen paa »Stolp« s. 51 var en meget indladende Mand, ikke fri for Pral. Han havde været med ved Indtoget d. 16.; det var »jrossartig«, der havde ‘været over en Million Fremmede. Og Indtoget for et Par Dage siden i Stettin — »janz Stettin eine Blume!« Det maa have været yndigt. Vi saa’ mange Soldater og endnu enkelte franske Fanger. Saa med Jernbanen til Berlin, 4—5 Timer. Lumsk Hede! Søvnighed. Jeg skiltes ude i Thiergarten fra mit Bejseselskab; jeg længtes efter at være ene med dig og med de smaa. Hils dem!

Din
Julius.