Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Peter Fenger FRA: Julius Henrik Lange (1872-06-25)

TIL ARKITEKT L. FENGER.
Kbhvn., 25. Juni 1872.

Kære Ven!

Jeg beder dig bringe dine Forældre min hjerteligste Tak for Indbydelsen til dit Bryllup, som jeg glæder mig meget til at overvære … Hvis jeg paa en Tid som denne kunde tale med dig om fælles Forretningssager, saa vilde jeg egentlig gerne; men jeg indrømmer Sandheden af, hvad der staar i Figaro, at af alle alvorlige Ting er et Bryllup den lystigste, og derfor vil jeg ikke plage dig.

Din Ven
Jul. Lange.