Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1872-05-03)

TIL ADJUNKT L. KLEISDORFF (i
Aarhus
).
Kbhvn., 3. Maj. 1872.

Kære Kleisdorff! Ædle Samtidige!

Jeg ser af Deres Brev, at De betragter det som en Ulykke at modtage et langt Brev, og derfor skal mit ogsaa blive kort. Modtag et rørt Hjertes Tak for Deres lille Liste 1 — jeg er ganske stolt af, at den ikke er større; jeg udbeder mig paa det allerindstændigste Fortsættelsen.

s. 55 Jeg holder ogsaa af Stillings Bog 1 , eftersom den smager saa meget af Stilling selv, der er en ualmindelig rar og fin Mand. Methoden forekommer mig ogsaa i sin Slags meget god for de Kunstnere, som der overhovedet vides noget nogenlunde sikkert biografisk om, men den gaar ikke f. Ex. med Jan van Eyck, hvilken Artikel hos Stilling er rent forfejlet. Han kunde nu i det hele nok have været noget mere kritisk med sine Kilder. Det er dog ogsaa lidt underligt at fortælle Vasaris Historie om Rafaels Barndom og saa strax maatte tilføje, at den er Løgn. Høyen har man unægtelig mere solidt Udbytte af. Jeg vilde ønske, at jeg havde læst 2det Hæfte, før jeg skrev en Anmeldelse af Værket i Dagbladet. Skønt jeg havde læst næsten det altsammen spredt i Forvejen, fik jeg af dette Hæfte et stærkere Indtryk af, hvilken Skribent Høyen kunde være bleven, end jeg havde havt i Forvejen. Jeg har egentlig aldrig betvivlet hans Mulighed dertil; men her er dog meget, som ligefrem er fortræffelig skrevet. — Kunsthistoriske Værker? Ja det er nemmere spurgt end svaret. Hvorfor gaar en Mand som De ikke til Kilderne og læser Vasari? Han lader sig fortræffelig læse, naturligvis med den fornødne kritiske Kommentar (i Lemonniers Udgave eller i Schorn & Försters tyske Oversættelse, eller til Dels med Crowe & Cavalcaselles italienske Malerkunsts Historie). En sjælden god og godt skreven Bog er Vosmaer: Rembrandt (fransk) — men De kender maaske ikke Rembrandt synderlig. Guhl: Künstlerbriefe, med ganske instruktive Exempler, er læseværdig. Viollet-le-Duc: Entretiens sur l’Architecture. — Men mine Forelæsninger!! Ha! Hum! Vær overbevist om, at de overgaa det altsammen, og græd Deres modige Taarer over, at den Svir er Dem nægtet! Levvel, til vi ses!

Deres
Jul. Lange.