Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelm Ludvig Peter Thomsen FRA: Julius Henrik Lange (1873-05-19)

TIL DOCENT VILH. THOMSEN.
[Kbhvn., 19. Maj 1873]. Mandag Form.

Kære V. Til.!

Barnedaaben maa ifølge Hierarkiets Herredømme over vore Beslutninger foretages i Morgen Kl. 113/4 i Frederiksberg Kirke. Jeg haaber, at det ikke skal volde dig nogen Forstyrrelse. Du maa blot ikke komme saa sent, at du af en Fejltagelse staar Fadder til et andet Barn.

Sagde jeg ikke nok, at der stod » Ηφαίστου δε χπρ«! Det forekommer mig ogsaa som et stort Spørgsmaal, om Æschylos ikke havde gjort vel i at følge min Redaktion af Versets Begyndelse. — Δĩον som Adjektiv kan betegnes som en Affektation.

Din
Julius Lange.