Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1874-04-04)

TIL ADJUNKT L. KLEISDORFF (i
Aarhus
).
Kbhvn., 4. April 1874.

Kære Kleisdorff!

I Morges har jeg sendt en Pakke store og smaa Fotografier efter Rafael over til Dem, alt, hvad jeg havde; og det var heller ikke saa lidt ….

s. 68 Jeg glæder mig virkelig over, at De vil lære Aarhusianerne noget af den Slags. Ikke alene det kunsthistoriske vil vel være Deres Publikum nyt, men ogsaa den hele Forestillingsverden, hele den katholske Kirkes Mythologi; og maaske den antike med. Forraad bare ikke vor Videnskabs altfor mange Differenser og Usikkerheder for Deres Folk; de kunde tabe Respekten for den! Lev vel!

Deres hengivne
Jul. Lange.