Danmarks Breve

BREV TIL: Lorentz Dietrichson FRA: Julius Henrik Lange (1875-08-06)

TIL PROF. L. DIETRICHSON (i
Stockholm
).
Kbhvn., 6. Aug. 1875.

Kære Dietrichson!

Hjertelig Tak for dit sidste Brev, i hvilket der ogsaa fandtes en Opfordring til at besøge dig i Stockholm i denne Sommer! Den var meget fristende, og naar den ikke blev fulgt, var det sandelig ikke af Mangel paa Lyst. Men man synes at opfatte min Stilling som »secrétaire perpétuel« her ved Akademiet paa den Maade, at man aldeles ikke kan afse mig, men holder mig bunden til Pulten ved en meget kort Lænke. Det har i denne Sommer næsten ikke været mig muligt at være 2 Dage borte fra Byen i Træk; og nu er jo Tiden trukket saa langt ud, at Ferien snart er forbi.

Jeg er dig fremdeles virkelig taknemlig for dit Tidsskrift og haaber, der skal komme noget godt ud af det ad Aare for den praktiske Kunst selv.

Lev nu vel og hils din Hustru!

Din hengivne
Jul. Lange.