Danmarks Breve

BREV TIL: Louise Lange FRA: Julius Henrik Lange (1875-09-26)

TIL HUSTRUEN.
Kbhvn., 26. Sept. 1875.

Kæreste Louise!

Kun et Par Ord fra denne elskværdige By, hvis Tilværelse formodentlig er dig fuldstændig ukendt. Jeg selv var ogsaa kun lidet kyndig om den indtil for ganske nylig. I Fredags Morges rejste jeg fra Florents med Krohn og en finsk Arkitekt Ahrenberg paa denne prægtige Udflugt sydpaa, en rigtig Rejse, hvor man faar mange smukke Ting at se. Gubbio, hvor jeg nu er, er dejlig; den ligger op ad en Bjergside i mange Terrasser med morsomme Haver i Etager over hinanden. Efteraars- s. 79 farverne begynde at indfinde sig, Luften er kølig nok; igaar Aftes frøs vi endog, da vi kørte hertil, saa Finlænderen maatte sætte sig paa Skødet af os andre, for at vi kunde holde den animalske Varme i Kroppen. Øverst oppe her i Gubbio ligge et Par prægtige og højst romantiske Paladser, ganske øde og forladte; det ene af dem er fra den allerbedste Renæssancetid og af saa fin og gennemført Kunst, at der ikke i hele Italien lindes noget, som overgaar det; — det er ikke øjeblikkelig Begejstring, men Kendsgerning. Men saadan gruelig Vanrøgt, som den stakkels Bygning har været udsat for! Hele Byen her er ganske brun af Ælde; der findes kun ganske lidt modernt i den. Jeg kan ikke noksom rose mine Rejsekammerater. Turen maa altsaa betragtes som meget vellykket, og jeg er glad over engang at lære Ralien at kende lidt udenfor de store Ruter. Dejligt Land! …

Farvel! Du vilde synes godt om Gubbio.

Din
Julius.