Danmarks Breve

BREV TIL: Lorentz Dietrichson FRA: Julius Henrik Lange (1876-09-28)

TIL SAMME.
Kbhvn., 28. Sept. 1876.

Kære Dietrichson.

Du er dog et Afskum, at du ikke skriver din Adresse i München! Hvad om nu dette kostbare Brev poste restante) gaar tabt for dig — ja, saa kan du have det saa godt. Det klogeste vilde maaske være at sende det ogsaa til Kristiania.

Jeg finder din Artikel om Kunstværdi » fortræffelig skreven« — tydeligere kan jeg ikke skrive —, men ikke din Anskuelse ganske holdbar. Dog derom senere.

… Det lader til at være et rask Liv, du fører dernede med Baller, Operaer, Banketter o. desl.! — Dietrichson, Dietrichson! Dine Hovedhaar ere forholdsvis lette at tælle, og hvis du forvandler dig selv fuldstændig til Natteravn, vil du bedrøve dine Venner og din Familie. Lyt til et Alvorsord i Tide!

Jeg vilde hjertelig gerne have set München i Sommer, men vilde ogsaa gerne have været til St. Petersborg, Paris og flere andre Steder. Saa blev jeg i Danmark. — Hils paa det venligste Hustru og Datter! Hils ogsaa Henrik Ibsen, naar du ser ham; faar man ikke snart noget fra ham? s. 83 — Du skylder din Nation, dit Tidsskrift, dig selv og alle os andre at skrive et udførligt Stykke om afdøde Tidemand. Du mener naturligvis, jeg siger dette paa Skrømt; men det gør jeg ikke. Jeg er oprigtig taknemlig for alvorlige Arbejder, selv om jeg ikke kan følge med Tendensen i dem. Jeg véd overhovedet ikke, om der efter mine egne Bestræbelser i Anledning af den nordiske Udstilling 1872 er fremkommet noget alvorligt ment om Tidemand og overhovedet eders Forhold til Tyskland. Bliv nu ikke altfor tysk dernede!

Din hengivne Ven
Jul. Lange.