Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelm Ludvig Peter Thomsen FRA: Julius Henrik Lange (1877?)

TIL DOCENT VILH. THOMSEN.
(Lukket Anbefalingsbrev til denne for en ung polsk Student, der havde udbedt sig et saadant af Lange.)
[c. 1877]

Kære Ven!

Kan du bruge denne Polak til noget?

Din
Jul. Lange.