Danmarks Breve

BREV TIL: Lorentz Dietrichson FRA: Julius Henrik Lange (1877-04-17)

TIL PROF. L. DIETRICHSON (i
Kristiania
).
Kbhvn., 17. April 1877.

Kære Ven

Jeg beder aldrig saadanne Stadsfolk som dig om at gaa Pokker i Vold; men jeg kan alligevel ikke andet end bede dig gaa et andet Sted hen for at faa Gibsafstøbninger. Blandt de Former, som Akademiet ejer, findes de nævnte 3 Stykker ikke. Hvis de havde været der, havde der været Mulighed for at skaffe dig gode og ganske billige Afstøbninger. Qvæ quum ita non sint, skulde man henvende sig til vore Handels-Gibsere; men jeg har for ganske nylig gjort saa sørgelige Erfaringer om det grænseløse Svineri, hvori vort Gibseri befinder sig, at jeg med Blusel over, at »Nordens Athen« end ikke kan præstere anstændige Afstøbninger over, hvad Oldtidens Athen har udført, kun kan raade Kunstelskere til at henvende sig ethvert andet Sled.

Hjertelig Tak for dit Besøg. Jeg glædede mig saa meget over engang at tale rigtig med dig om vore fælles Interesser, at jeg kun har havt Sorg over, at jeg, saa indskrænket jeg maa leve, ikke har havt et Gæsteværelse at byde dig.

Din hengivne
Jul. Lange.