Danmarks Breve

BREV TIL: Alfred Christian Larsen FRA: Julius Henrik Lange (1878-06-26)

TIL SAMME.
Auteuli, 26. Juni 1878.

Kære, gode Ven!

Jeg har været meget ked af, at jeg ikke har faaet skrevet i rette Tid. Du har det forud med Hensyn til Regelmæssigheden, at du lever et regelmæssigt Liv, hvilket et Rejseliv ingenlunde er, og at du har dit Værelse for dig selv, hvilket jeg ingenlunde har. Jeg har været paa Udflugt i nogle Dage til Amiens og Rouen, i Selskab blandt andre med Prof. Gustav Storm fra Kristiania, som jeg holder meget af. Jeg har havt de bedste Forsætter til at skrive, men hidtil forgæves. Jeg havde oven i Købet temmelig meget at sige angaaende dit sidste Rrev, som til en vis Grad beror paa en Misforstaaelse af min Mening, der vistnok ogsaa — til Trods for, at Fremtiden tilhører de tydelige — var meget lidt tydelig udtalt. Men nu faar du en af de første Dage et udførligere Brev desangaaende.

Din
Jul. Lange.