Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1878-09-15)

TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i
Aarhus
).
Kbhvn., 15. Sept. 1878.

Kære Kleisdorff!

Dit Brev trænger jo ikke til hastigt Svar, eftersom der intet skal udrettes i Øjeblikket. Jeg skal gerne være villig til at gøre opmærksom paa, hvad der kan forefalde; dog bedes du at betænke to Ting: 1) at jeg som Medlem af den københavnske Galleri-Kommission først og fremmest skal se paa vort eget Tarv; og 2) at det just aldrig har været min Plaser at rende omkring i Kunstner-Atelierer og lugte paa deres Billeder. Men til en vis Grad bliver s. 137 man jo alligevel nødt til at gøre det. Forresten komme I jo aabenbart ikke vidt med en Sum af 1200 Kr. Hvis jeg maa tillade mig at udtale noget om den Ting, skulde det være et indstændigt Raad til ikke at klippe eders Budget for meget i Stykker. Jeg tror ikke, at Bloch sælger et Billede til den Pris, og I staa eder aabenbart ved at skabe eder Venner med det uretfærdige Mammon. Efter min Mening burde Galleriet i København i den samme Tid have købt det samme Antal Billeder for de dobbelte Priser.

Din hengivne
Jul. Lange.