Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelm Christian Sigurd Topsøe FRA: Julius Henrik Lange (1878-10-15)

TIL REDAKTØR V. TOPSØE.
Kbhvn., 15. Okt. 1878.

Hr. Redaktør V. Topsøe!

Ved efter min Hjemkomst fra en lille Rejse at gennemløbe min sidste Artikel i »Dagbladet« 1 er det faldet mig selv paa Sinde, at det er kønt og frisindet handlet s. 139 af Dem at optage den, uagtet den gik en af dem selv udtalt Mening saa stærkt paa Klingen. Jeg er Dem taknemlig derfor og beder Dem paa den anden Side indrømme mig, at jeg ifølge de Interesser, som jeg skal varetage, har handlet rigtig ved netop at paabyrde »Dagbladet« mit Indlæg i Sagen.

Deres ærbødigst hengivne
Jul. Lange.