Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1879-05-29)

TIL CAND, JUR. A. P. WEIS.
Kbhvn., 29. Maj 1879.

Kære Andreas!

Jeg er saa begejstret over Naturen i disse Dage, at jeg er let at lokke. Jeg er rørt over dig, som vil tage en gammel Karl som mig med paa Fodtur. Det skulde ikke engang afholde mig fra at være med, at du nævner Ordet Middagsmad for mig, hvilket Ord i denne Tid begynder at lyde for mig paa en saa truende Maade, at min Appetit næsten forud er fløjten. Men jeg tør ikke lægge saadanne Planer, som du foreslaar, eftersom jeg endnu er saa forkølet, saa hostende, nysende, spyttende og i alle Henseender utækkelig, at jeg, hvis jeg ikke vil udsætte mig for at forstyrre Andagten ved Universitets-festen, nødsages til at være lidt forsigtig. Og er ikke denne Forkølelse dit eget Værk, din Opfindelse? Det har man af at rase med Ungdommen!

Din Ven
Jul. Lange.