Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Frederik Hendriksen FRA: Julius Henrik Lange (1879-10)

TIL XYLOGRAF F. HENDRIKSEN 1 .
[Kbhvn., Okt. 1879] Søndag Aften.

Kære Ven!

Hermed Slutningen af »Dubois«. Hvis du finder det for langt, kan en bestemt Forkortelse finde Sted.

Goldschmidt har jeg talt med; Nemesis komme efter ham, det Asen!

Din
Jul. Lange.