Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1879-10-08)

TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i
Aarhus
).
Kbhvn., 8. Okt. 1879.

Selv Ridder!

Jeg finder, at den rigtigste Rog for dig i dit Tilfælde er Condivi: »Leben des Michel Angelo, übersetzt von Waldeck«. Der staar ganske vist Fejl i den; men det er næppe mange, og den lægger paa den anden Side Æmnet udmærket til Rette, netop for en Docent.

I øvrigt finder jeg dit Forsæt prisværdigt. Vel ere d’Hrr. Erik Røgh og M. Goldschmidt enige om, at der ikke var noget ved den gamle Michelangelo; men jeg tror alligevel ikke, at han rent er en Fejltagelse. Du skal forresten nok faa at se, naar du kommer til hans Højdepunkter, at du bliver nødt til at anraabe Muserne om en Stemme af Malm til at tale om disse Ting.

Din hengivne
Jul. Lange.