Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Købke FRA: Julius Henrik Lange (1879-10-17)

TIL UDGIVEREN.
Kbhvn., 17. Okt. 1879.

Kære P. K.!

Modtag et tavst og skjult, men erkendtligt Haandtryk fra »en god, bred, dansk Haand« 1 . Tak ogsaa for den betimelige Underretning om N. N.s elskværdige Særheder 2 . Spartanere og Stoikere vare respektable Folk; men deres Principer vare lidt for strænge. Alligevel maa man paaskønne dem, om ikke for andet, saa for deres Sjældenheds Skyld i vore Tider med alle deres Folkegaver og Folke-uhre og Sofapuder og Tøfler og Seler og Skamler og Jubilæer og Medailler og Legater og Skaaler osv. osv. Men hvorfor siger du, at jeg har brede Hænder? Det forekommer mig at være en Stikpille, da man ellers altid har anset det for rosværdigt at have smaa Hænder.

Din hengivne
Jul. Lange.