Danmarks Breve

BREV TIL: Lorentz Dietrichson FRA: Julius Henrik Lange (1879-12-06)

TIL PROF. L. DIETRICHSON (i
Kristiania
).
Kbhvn., 6. Dec. 1879.

Kære Ven!

Jeg har læst »Kivleslaatten« og takker dig hjerteligst for den, baade for Tilsendelsen og for Bogen som saadan. Den kommer dybt fra, er ærlig og varm og skarp og skøn i sin Form. Der er maaske noget i Grundbetragtningen af Kunstens Forhold til Livet, som jeg ikke fuldt kan hylde; men jeg vidste jo i Forvejen, at vi i denne Henseende ikke staa ganske paa samme Standpunkt. Du kræver, synes mig, for meget Plads for Kunsten som et selvstændigt Rige — er der ikke Haab om, at den kan gaa ud af alt det praktiske Stræb? Men jeg indrømmer, at du langt bedre end jeg véd, hvor Skoen trykker, og at Tingene virkelig tage sig meget anderledes ud sete fra Kristiania end fra København. Dog vilde det være galt, om Godtfolk hernede efter at have læst din Bog slog sig for deres Bryst og bad: Herre, jeg takker dig, at jeg s. 148 ikke er som denne Tolder — nemlig som det norske Publikum.

Hilsner til din Hustru og Datter.

Din hengivne
Jul. Lange.