Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelm Ludvig Peter Thomsen FRA: Julius Henrik Lange (1879-12-13)

TIL DOCENT VILH. THOMSEN 1 .
Kbhvn., 13. Dec. 1879.

Kære Ven!

Aa—aa! Tror du, at du kan fange en gammel Ræv i en Attrape og bilde ham ind, at 64 i Anledning af den tilstundende Jul er = 65?……

Ellers Tak for dit Brev! Jeg savnede dig virkelig i Torsdags Aftes og kunde ikke tilbageholde en Følelse af Flovhed ved, at du ikke kom, uagtet jeg sagde til mig selv, at ingen Lov i Himlen eller paa Jorden forpligtede dig dertil. Men naar du sad hele Aftenen og normerede, er det naturligvis en anden Sag. Jeg havde selv arbejdet med Lyst i Æmnet, og man sagde mig ogsaa Artigheder, for Foredraget, men jeg havde alligevel et Indtryk af en temmelig død Aften. Dog bemærkede jeg ingen sovende.

Din hengivne
Jul. Lange.