Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1880-01/1880-06)

TIL CAND. JUR. A. P. WEIS.
[Kbhvn., Foraaret 1880].

Kære Hassan!

Galleri-Komiteen har købt Anchers Billede 1 og derved taget det fra Kunstforeningen. For at din gavskrattende Mund ikke skal sige, at vi har gjort det i Haab om Snepper og Østers, vil jeg udtrykkelig bemærke, at jeg ved at meddele Ancher dette Evangelium udtrykkelig har forbudt ham at sende mig ovenmeldte Delikatesser. Du kommer altsaa ikke til Gilde denne Gang — det er sørgeligt at sige, og jeg føler selv »en sugende Længsel« efter disse fortræffelige Frembringelser af en altfor goddædig Natur; men jeg vilde dog ikke lade nogen Mistanke sidde paa mig om kunstnerisk Benyttelse af mine menneskeligste Svagheder. Vi købte ogsaa Dorphs Fiskere og afsang til Slutningen i Kvintet den yndede Sang af Ewalds »Fiskere«:

»En Sømand med et modigt Bryst

kan aldrig fattes Penge!«

Din
Murad II.