Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1880)

TIL SAMME.
[Kbhvn., 1880.] Tirsdag Morgen.

Kære Andreas!

Nu har jeg da baaret mig ad som et Fæ som sædv— dog hvad siger jeg? — i meget højere Grad end sædvanligt. Jeg har aldeles glemt, at jeg paa Torsdag Aften skal overrisle de danske Filologers af Textkritik og Grammatik paa det ynkeligste indskrumpede Sjæle med en kvægende kunsthistorisk Dug ᴐ: holde et Foredrag i filologisk Forening om Rubens’s Meninger om den antike Kunst. Rubens contra Madvig — det bliver i Sandhed en Modsætning. Og jeg — som havde glædet mig til Livets mest raffinerede Nydelser: et Parti Skak, en Cigar, en Toddy og en Passiar med en fortræffelig Ven!

Men kan du ikke komme imorgen, Onsdag? jeg vilde være saa dybt grebet af Taknemlighed, hvis du vilde s. 154 dirigere dine Ben ad Østerkanten til. Det kunne de 9 Muser umuligt have noget at indvende imod. Gør det!!!

Din
Jul. Lange.