Danmarks Breve

BREV TIL: Gustaf Henrik Wilhelm Upmark FRA: Julius Henrik Lange (1880-11-26)

TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i
Stockholm
).
Kbhvn., 26. Novbr. 1880.

Kære Ven!

Jeg tænker med megen Glæde tilbage paa mine korte Ophold i Stockholm, og deri har du og din Hustru en stor Part. Jeg vilde ønske, at jeg kunde gengælde dig det; men foreløbig maa jeg rigtignok gøre det ved at volde dig Ulejlighed. Du kender vistnok af Navn Hr. Eugène Plon i Paris, Forlagsboghandler, Bogtrykker, Ridder af et helt Regiment Ordener, Millionær, Forfatter af en paa alle Tungemaal oversat Bog om Thorvaldsen etc. etc. Jeg kender ham noget personlig og har besøgt ham i Paris. Han har nu kastet sig over Benvenuto Cellini og har i den Anledning skrevet mig et Par Breve til for at faa Oplysninger om Arbejder, som tilskrives Benvenuto Cellini, i Danmark og hvor jeg ellers maatte kende saadanne. Angaaende de vedkommende Stykker i Sverige (Rustningen i National-Museet i Stockholm og Skjoldet i Skokloster) henviste jeg ham til dig.

Kan du yde Manden nogen positiv Trøst i hans Tvivl og Uvidenhed? Jeg henstiller til dig, om du vil svare ham direkte eller gennem mig.

Jeg beder dig hilse først og fremmest din Hustru.

Din Ven
Jul. Lange.