Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Frederik Hendriksen FRA: Julius Henrik Lange (1880-12-23)

TIL XYLOGRAF F. HENDRIKSEN.
Kbhvn., 23. Decbr. 1880.

Kære Hendriksen!

Vil du ikke tjene mig i at have gjort dine Beregninger osv., saaledes at jeg kan hente Honoraret for mine Ar tikler 1 i Morgen, Juleaftens Formiddag. Jeg haaber, du anerkender, at jeg ærlig har bestræbt mig for at hale dem saa langt ud som muligt for at fortjene et Par Kroner mere til Juletiden.

Din
Jul. Lange.