Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1881-02-11)

TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i
Stockholm
).
Kbhvn., 11. Febr. 1881.

Kære Ven!

Jeg haaber, at du nu har faaet hele mit Manuskript om Pergamon-Skulpturerne og er nogenlunde tilfreds dermed. Jeg har tilsidst maattet være min egen Afskriver, da den, jeg havde faaet, blev mere og mere syg. Jeg er forresten en slet Afskriver, især hvad det orthografiske angaar. Kan aldrig lære »Stockholmer-Retskrivningen«, saa meget mere, som Guderne have nægtet mig ortho-grafisk Sans og jeg i Grunden ikke giver en Pibe Tobak for orthografiske Finesser.

Din hengivne
Jul. Lange.