Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1881-01/1881-06)

TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i
Aarhus
).
[Kbhvn., Foraaret 1881.] Søndag Aften.

Kære Kleisdorff!

Bær over med en meget optaget Mand, som oven i Købet kan skyde en hvid Pind efter Dyrtids-Tillæg! Det har kun været min Trøst, at Kongen har givet Folke-thinget en a Conto paa de Grovheder, det saa ærlig har fortjent; men hvad hjælper det? som den fordums Portner paa Charlottenborg sagde, naar han lukkede de unge Kunstnere ind paa Antiksalen.

Din hengivne
Jul. Lange.