Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1881-09-02)

TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i
Stockholm
).
Kbhvn., 2. sept. 1881.

Kære Ven!

Jeg haaber, at du og din Hustru have havt det saa godt i Italien, som saadanne Mennesker som I bør have det i et saadant Land. Men var der ikke forfærdelig hedt mod Slutningen? Rejser man til Syditalien (!) i Juli og August!

… Jeg har faaet en liden Notits af din arkæologiske Ven og Broder, Prof. C. Engelhardt, om Nordboernes sociale Forhold i Stenalderen. Mig forekommer Æmnet altfor bekendt, eftersom Gud og Hvermand véd, at Nordboerne paa den Tid holdt delikate Middagsgilder med Østers og Dyresteg i det frie (dog uden Vin), og at Møddinger var s. 164 deres eneste varige Institution; men det er vel bedst at tage den. Jeg skal lade hans Bidrag afskrive.

Din hengivne
Jul. Lange.