Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Ludvig Looström FRA: Julius Henrik Lange (1881-10-08)

TIL DR. PHIL. L. LOOSTRÖM (i
Stockholm
).
Vadstena, 8. oktbr. 1881.

Kære Dr. Looström!

Paa Säfstaholm var jeg fra Onsdag Middag til Torsdag Aften. Jeg nød — takket være Deres Introduktion — den behageligste Gæstfrihed hos Greven og Grevinden og brugte Tiden ret godt til at gøre mig bekendt med Samlingen. Af en Mængde blyantskrevne Notitser har jeg sammendraget, hvad jeg mener at kunne have Interesse for Dem at læse, forsaavidt De vil tage Hensyn til mine Indtryk. Al Beskrivelse af Malerierne har jeg udeladt, da den jo var overflødig for Dem og kun har Værd for mig selv til Erindring. Jeg stiller mine Notitser fuldstændig til Deres Disposition uden anden Indskrænkning, end at jeg beder Dem ved Lejlighed sende mig dem tilbage, da de dog altid kunne have Interesse for mig; men det haster ikke.

Mine bedste Hilsener og Tak for alt udvist Venskab til Upmark og Göthe og Dem selv, overhovedet til hele Museet.

Med Højagtelse
Deres hengivne
Jul. Lange.