Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1881-10-31)

TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES.
Kbhvn., 31. oktbr. 1881.

Kære G B.!

Vær nu saa god at indrette dig paa at komme til mig Torsdag Aften! Jeg har sikret mig min Broder Carl og vil se at fange et Par Sjæle til.

Omstaaende vil du finde et lille Landkort over Østerbro-Egnen 1 , bestemt til at udfylde mulige Mangler ved det s. 165 dig af Naturen tilmaalle Kvantum Lokalsans. Betro dig trygt til dette Landkorts Anvisning og bevar i din Erindring, at din Vandrings Maal er Kastelsvej Nr. 7, lste Sal! Au revoir.

Din Ven
Jul. Lange.