Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1882-01-16)

TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i
Stockholm
).
Kbhvn., 16. Jan. 1882.

Kære Ven!

….Tak for din gode Mening om »Sergels« Brug-barhed. Jeg skal gerne gøre mit til for at forhindre ham fra at blive for korpulent. Men han har et vist Anlæg til Fedme.

Din hengivne
Jul. Lange.