Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1882-02-03)

TIL SAMME.
Kbhvn., 3. Febr. 1882.

Kære Ven!

…. Din Meddelelse om, at Rugge anerkender Overlegenheden af Rydbergs Kritik, glæder mig som et Symptom paa, at hans mythologiske Forstand begynder at komme i Orden igen. Gustav Storm fortæller, at Bang har været i Paris for at samle Vaaben til at fortsætte Sibyllinkrigen s. 168 — han skulde ellers hellere tie stille. Det morede mig, at gamle Madvig, som forud havde mere Tilbøjelighed til at holde med Nordmændene end med Bydberg, da han havde læst dennes første Artikler, fandt dem »aldeles knusende for Bang«. Bang burde gaa i Kloster og gøre Bod. Nu Farvel!

Din hengivne
Jul. Lange.