Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1882-03-04)

TIL CAND. JUB. A. P. WEIS.
Kbhvn., 4. Marts 1882.

Kære Ven!

Du maa endelig — beder jeg dig — være forsigtig med din Fortrolighed angaaende Akademi-Beformen. Sæt, at Ministeren ikke bliver færdig med sine Funderinger betimelig og at Akademiet ikke faar Sagen i Hovedet inden Plenarmødet paa Mandag, saa vil der — hvis der kommer Bygter om Sagen ud i Byen — være forønsket Tid for andre til Machinationer i kontrær Betning, hvilket vilde være galt.

Din
J. L.

Jeg aabner atter Brevet, efter at jeg — i dette Øjeblik — har faaet dine Linier. Jeg er — alt i alt — ret vel tilfreds med, at det gaar saaledes, fordi alle Per Nitten-grynerne i Forsamlingen kunne lære, at endog en Mand, der er saa lidt mistænkt for Badikalisme som Scavenius, finder en radikal Omordning nødvendig. Jeg er ellers spændt paa nøjere at se, hvad det er, som han har pillet ved, og hvad han egentlig mener med en »Plenarforsamling« efter mit Forslag.

Men Gud fri os, hvilket Bombe-Spring paa Mandag! Tableau vivant! Ja det bliver vist særdeles vivant! …