Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Frans Schwartz FRA: Julius Henrik Lange (1882)

EFTERSKRIFT.
Søndag Eftermiddag.

Kære Ven!

Jeg tænker paa, at mit Brev, om det end var et tro Udtryk for mine Følelser, dog ikke burde være skrevet. Det er i Sandhed ikke mit Ønske at betragte denne Sag fra mit Standpunkt, og jeg hører vel ogsaa til dem, der mest have holdt sig frie derfor. Jeg vilde ogsaa meget nødig, at det skulde hedde sig blandt jer, at »Lange er saa arrig« el. desl. — Tal ikke til de andre om min Stemning!

Din hengivne
Jul. Lange.