Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Edvard Holm FRA: Julius Henrik Lange (1882-05-24)

TIL PROF. E. HOLM.
Kbhvn., 24. Maj 1882.

Kære Prof. Holm!

Ubegrænset Tak for den glædelige Underretning 1 og for Deres hele Færd og Virksomhed i denne Sag, som visselig har en indgribende Betydning for mit Liv og for min Stilling. Det er virkelig velgørende til en Afvexling at have at gøre med ægte Følelse og ærlig og klar Villie, og jeg paaskønner det saa meget mere, som De véd, at forsaavidt nogen af os er Partimand — det er da Gud ske Lov ikke meget —, kan De knap engang regne mig for Partifælle.

Jeg er virkelig ogsaa hele Direktionen og ikke mindst Madvig taknemlig for Beslutningen. Der hører dog altid noget til, for at han skal anerkende Kunst som passende Genstand for Videnskab; saa meget mere maa jeg anerkende hans Beredvillighed ved denne Lejlighed.

Deres hengivne
Jul. Lange.