Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1883-02-17)

TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i
Stockholm
).
Kbhvn., 17. Febr. 1883.

Kære Ven!

... Hvornaar kommer saa din Afhandling om Nordens Bebyggelse? Nu synes jeg, at vi have ventet længe nok paa den. Og det er dog en meget vigtig Sag, denne med Nordens Bebyggelse. Thi hvis Norden ikke var bleven bebygget, saa sad vi jo ikke her og lavede et nordisk Tidsskrift.

Igaar Aftes boldt Worsaae i Videnskabernes Selskab her et Foredrag 2 , der kunde have til Motto: Ingen Ornamentik mere, lutter Symbolik! Det var et meget interessant Foredrag, livligt, energisk, paastaaeligt og uhyre ensidigt, hvilket gjorde det saa meget mere interessant. Det fremkaldte nogen Diskussion, hvori jeg ogsaa deltog.

Din hengivne
Jul. Lange.