Danmarks Breve

BREV TIL: Pietro Købke Krohn FRA: Julius Henrik Lange (1883-02-22)

TIL P. KROHN.
Kbhvn., 22. Febr. 1883.

Kære Ven!

Se paa vedlagte Fotografi 1 og læs Brevet fra Zahrtmann til C. Jacobsen!

Jacobsen har underhandlet med mig om at rejse til Bom strax. Jeg er ogsaa villig og haaber at kunne gøre mig fri. Men jeg har forestillet Jacobsen, at du med Kunstforstand forener en Forretningsdygtighed og Erfaring i at tumle Italienerne, som jeg mangler. Forretningen maatte jeg i hvert Fald overlade til en anden. Derfor spørger jeg dig paa Jacobsens og egne Vegne, om du kan og vil rejse strax — f. Ex. senest paa Søndag — og være til Disposition for denne Sag, indtil den er heldig afviklet. Han afholder selvfølgelig Omkostningerne.

Hvis du ikke vil, vil jeg. Du kan begribe, hvor meget der frister mig ved et saadant Foretagende; men jeg mener at skylde Sagen selv at spørge dig først 2 . Lad mig aldeles sikkert have dit Svar senest med Morgenposten imorgen tidlig! Hvis du ikke kan, bliver der jo saa mangfoldigt for mig at gøre. Jeg maa jo søge Permission m. m.

Din
Jul. Lange.